2015 m. gruodžio 7 d., pirmadienis

Angelas

 Angelas iš Žagarės lėlių namų lankėsi Nemuno kilpų regioniniame parke (2015 12 05)

 Ten aptiko labai įdomų ir seną pastatą.
Jis buvo gana apleistas.

Netoli seno pastato, stovėjo naujas pastatas į kurį angelas ir įskrido.

Šauni publika, kuri buvo nusiteikusi atrasti savo angelą.

 Lėlių namų angelai padėjo kūrybiniam procesui.

 Kiekvienas susikaupęs paniro į angelo kūrybines pajieškas. 

Uoliai dirbo ir....atrado savo angelą

 Angelai pabiro iš visų pusių.

 Kiekvienas angelas buvo ypatingas.

 Smagi angelų kompanija įsitaisė ant stalo tarp pintinių.

Kiekvienas atrado savo angelą.